ENKO Birleşik Enerji Sistemleri

Tüm Duyurular

 • 18.09.2012 - Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 11.09.2012 - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 11.09.2012 - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 26.07.2012 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 10.07.2012 - Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları için Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01) DETAYLI BİLGİ
 • 03.07.2012 - Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/03) DETAYLI BİLGİ
 • 23.06.2012 - Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2011/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2011/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2010/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2010/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 30.05.2012 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 25.04.2012 - Sera Gazları Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 07.04.2012 - Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 03.04.2012 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 03.04.2012 - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 10.03.2012 - Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 26.01.2012 - 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin DETAYLI BİLGİ
 • 27.12.2011 - Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2012 yılı için % 40 olarak uygulanmasına ilişkin DETAYLI BİLGİ
 • 23.12.2011 - Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 23.12.2011 - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 12.10.2011 - Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 11.08.2011 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 30.07.2011 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 21.07.2011 - Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 30.06.2011 - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 19.06.2011 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 19.06.2011 - Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 18.06.2011 - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 04.06.2011 - Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 01.06.2011 - Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği DETAYLI BİLGİ
 • 28.05.2011 - Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 27.04.2011 - Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-16/2011-04) DETAYLI BİLGİ
 • 22.04.2011 - Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 20.04.2011 - Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 09.04.2011 - Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 05.04.2011 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 03.03.2011 - Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 24.02.2011 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2011/2) DETAYLI BİLGİ
 • 20.02.2011 - Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 19.02.2011 - Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ
 • 12.02.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2011 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin DETAYLI BİLGİ
 • 12.02.2011 - Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: YİG-16/2010-03) DETAYLI BİLGİ
 • 10.02.2011 - Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2009, 2010 ve 2011 Yıllarında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLI BİLGİ
 • 08.02.2011 - Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ