ENKO Birleşik Enerji Sistemleri

 • ENERJİ ETÜT ÇALIŞMASI
 • ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • PROJE YÖNETİMİ
 • İŞLETME VE BAKIM
 • ÖLÇÜM VE VERİFİKASYON

Temel Hizmetler

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri enerji bağlantılı girişimleri geliştirmek ve sunmak için gerekli her türlü hizmeti verebilmektedir. Danışman veya uygulayıcı firma olarak sizinle ortak çalışabiliriz. Birikimimiz sayesinde, fırsatları ve finansal etkileri belirleyebilir ve sonuçta oluşabilecek esas uygulama ile sonuca varabiliriz. Planlamadan analiz ve işletmeye kadar mevcut konulardaki birikimimiz sayesinde yeteneklerinizi geliştirebilir ve tamamlayabilirsiniz.

Enerji Etüt Çalışması

Enerji tüketimlerinin doğru bir şekilde anlaşılması kapsamlı bir enerji etüdü ile başlamaktadır. Isıtma, aydınlatma, havalandırma, hava koşullandırma, elektrik motorları, kontrol üniteleri, basınçlı hava sistemleri, endüstriyel proses, elektrik üretimi vb. her türlü enerji tüketen prosesi değerlendirmeye almaktayız. Yüzlerce değişik verimlilik parametresini gözden geçirerek enerji tasarrufu, proses gelişimi veya bakım masrafları açısından en yüksek değer ve faydayı sağlayacak fırsatları saptamak için sizinle birlikte çalışacağız.

Enerji Mühendisliği

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri dizayn ve ekipman spesifikasyonu, son kullancı enerji analizleri hazırlamakta ve sunmaktadır. Projeler arasında örnek olarak:

 • Proses ve proses destekleyici ekipmanlar,
 • Merkezi ısıtma ve soğutma üniteleri,
 • Isıtma, soğutma, klima, havalandırma,
 • Enerji yönetimi kontrol sistemleri,
 • Elektrik motorları ve sürücüler,
 • Elektrik dağıtım sistemleri ve güç yönetimi,
 • Aydınlatma sistemleri,
 • Mikro kojenerasyon, kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri,
 • Isı depolama.
Proje Yönetimi

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri zamanında ve bütçe dahilinde bitirilecek projeler ile yüksek müşteri memnuniyetini taahhüt etmektedir. Kapsam dahilindeki yükümlülüklerimiz hakkında engin bilgiye sahip olmamızın yanısıra, piyasa, satıcı ve yöneticiler ile yakın temasta halinde bulunmaktayız. Proje başlangıcından siparişe kadar, sizi her türlü konuda bilgilendirmekte ve her zaman sorularınızı cevaplandırmak ve ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelmek üzere hazır bulunmaktayız.

İşletme ve Bakım

Bazı firmalar için, enerji altyapısı ile bağlantılı en büyük giderlerden bir tanesi işletme ve bakım giderleri olmaktadır. ENKO Birleşik Enerji Sistemleri şirketler ile birlikte çalışarak işletme giderlerini ve ekipman aksamalarını azaltıcı çözümler üretmekte ve ileri bakım yöntemleri geliştirmektedir. Müşterilerimizi ekipmanları bozulduğunda onarmak yerine arızayı önlemek yoluna yönlendirmekteyiz.

Hizmetlerimiz danışmanlık ile tam dış kaynak kullanımını arasında değişmektedir. Dış kaynak kullanım anlaşması dahilinde, riskler ve personel de dahil olmak üzere maliyetler, malzeme ve ekipman onarım/yedek parça maliyetleri ENKO Birleşik Enerji Sistemleri tarafından üstlenilmektedir. İşletme ve bakım maliyetlerini azalmakta kullandığımız başarılı stratejiler için örnekler:

 • Mevcut üretim hatlarının üretkenliğinin arttırılması,
 • Enerji kullanımının geliştirilmesi,
 • Su gibi üretimsiz ve enerjisiz kaynakların tüketiminin azaltılması,
 • İşletme ve bakım işçiliğinin daha üretken hale getirilmesi,
 • Parça envanteri ve ikmal zinciri optimizasyonu.
Ölçüm ve Verifikasyon

Ölçüm ve verifikasyon, garantili veya katılımlı tasarruf sağlayacak anlaşmaların bütünleyici bir parçasıdır. Maliyet düşürücü önlemlerde, ölçüm ve verifikasyon konularındaki yaklaşımımız tarafsız risk yönetimi ile birleştirilmiş ispatlı mühendislik prensiplerini kapsamaktadır. İhtiyaç ve projelerinize özgün geliştirmekte olduğumuz ölçüm ve verifikasyon planlarımız içerisinde yer alan çalışmalar:

 • Müşteri ile birlikte şekillendirilen hesaplanmış veya şartları belirlenmiş tasarruflar,
 • Tek zaman, veya kısa-süreli performans ölçümü sonrası montaj,
 • Mevcut montaj ölçümleri ve izleme.