ENKO Birleşik Enerji Sistemleri

Mevzuat

Kanunlar
 • 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu DEVAMI
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu DEVAMI
Yönetmelikler
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği DEVAMI
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik DEVAMI
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik DEVAMI
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği DEVAMI
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliği DEVAMI
Tebliğler
 • Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ DEVAMI
 • Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ DEVAMI
 • Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ DEVAMI
 • Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ DEVAMI
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ DEVAMI
 • Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri İle Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2012/1) DEVAMI
 • 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2) DEVAMI
Diğer
 • Lisanssız Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması DEVAMI
 • Lisanssız Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması DEVAMI

Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

Sunumlar

Faydalı Linkler