ENKO Birleşik Enerji Sistemleri

 • KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • GÖNÜLLÜ ANLAŞMALARLA TÜRK SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ
 • KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK KAMUOYU BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI
 • TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş.
 • EGE KİMYA A.Ş.
 • KİL-SAN KİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
 • MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
 • KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • N.V. TURKSE PERENCO
 • BURGAZ OTOPRODÜKTÖR GRUBU TESİSİ
 • EGS OTOPRODÜKTÖRLÜK GRUBU A.Ş.
 • İTÜ OTOPRODÜKTÖRLÜK GRUBU A.Ş.
 • DOĞUŞ TURİZM VE SAĞLIK A.Ş.
 • PEKER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Referanslarımız

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Akhisar / MANİSA)
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Gönüllü Anlaşmalarla Türk Sanayisinde Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü - SenterNovem - Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi Adayı
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Çumra Şeker Fabrikası Kojenerasyon Tesisi (Çumra / KONYA)
 • Otoprodüktör Lisansı Tadilatı
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Konya Şeker Fabrikası Kojenerasyon Tesisi (Meram / KONYA)
 • Otoprodüktör Lisansı Tadilatı
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyası (EuropeAid/124104/D/SER/TR)
 • Konsorsiyum Üyesi
 • Enerji verimliliği üzerine kamuoyu bilincinin arttırılması için medya kampanyası düzenlenmesi, 2009 yılı Enerji Verimliliği Haftası etkinliklerinin yürütülmesi, enerji verimliliği üzerine ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin bilinçlendirme kampanyasının düzenlenmesi, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'nün eğitimler ve yurtdışı-yurtiçi çalışma turlarıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması.
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.
 • Trijenerasyon Tesisi (Çiğli / İZMİR)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Lisansı Alınması
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Ege Kimya A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Adapazarı / SAKARYA)
 • Akışkan Yatak Kömür Kazanlı Buhar Üretim Santralı için Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Lisansı Alınması
 • Proje ve Danışmanlık Hizmetleri
Kil-San Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Kemerburgaz / İSTANBUL)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Lisansı Alınması
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
 • Kojenerasyon Tesisi İşletmesi
Acıbadem Sağlık Grubu
 • Kojenerasyon Tesisleri (Acıbadem-Bakırköy-Kozyatağı / İSTANBUL)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Lisanslarının Alınması
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
 • Trijenerasyon Tesisi (Hoşdere / İSTANBUL)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Lisansı Alınması
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Derince / KOCAELİ)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Lisansı Alınması
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
N.V. Turkse Perenco
 • Üretim Tesisi (DİYARBAKIR)
 • Elektrik Üretimi için Fizibilite, Proje Çalışmaları ve Teknik Raporların Hazırlanması
Burgaz Otoprodüktör Grubu Tesisi
 • Kojenerasyon Tesisi (Lüleburgaz / KIRKLARELİ)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Grubu Lisansı Alınması
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
EGS Otoprodüktörlük Grubu A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Torbalı / İZMİR)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Grubu Bakanlık Onayı
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
İTÜ Otoprodüktörlük Grubu A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Ayazağa / İSTANBUL)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Grubu Bakanlık Onayı
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Doğuş Turizm ve Sağlık A.Ş.
 • Kojenerasyon Tesisi (Maslak / İSTANBUL)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Grubu Bakanlık Onayı
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri
Peker İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 • Kojenerasyon Tesisi (Maslak / İSTANBUL)
 • Fizibilite Hazırlanması ve Otoprodüktör Grubu Bakanlık Onayı
 • Proje, Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri