ENKO Birleşik Enerji Sistemleri

  • GÜÇ KALİTESİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
  • UYGULAMA ANLAŞMALARI
  • TALEP YÖNETİMİ

Enerji Verimliliği

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri risk ve maliyetleri azaltırken verimlilik, üretim ve finansal performansın gelişmesini sağlamak için gelişmiş bilgi, teknik kapasite ve entellektüel kazanç gücüne sahip çözümler üretmektedir. Verimlilik ve üretim servislerimiz enerji ve işletim maliyetlerinizi azaltmak, üretkenliği arttırmak ve tesislerinizi modernleştirmek üzere dizayn edilmektedir. Güvenlik ve konforu geliştirmek ve mevzuata uygunluk esas hedeflerimizdir.

Güç Kalitesi ve Güvenilirliği

Günümüzün ileri teknoloji sistem ve ekipmanlarının kullanmakta oldukları gücün kalitesi, ekipmanların çalışma performasında önemli farklılıklar yaratabilmektedir. Milisaniye mertebesindeki güç kesintileri sistem ve ekipmanların durmasına neden olabilmektedir. ENKO Birleşik Enerji Sistemleri elektrik sisteminizdeki güç kalitesini etkileyen problemleri tespit ederek mal ve hizmet üretmek için gerekli kaliteye uygun dizayn ve çözümler üretebilmektedir.

Uygulama Anlaşmaları

Uygulama anlaşmaları sayesinde ENKO Birleşik Enerji Sistemleri, sizinle birlikte çalışarak, kendini finanse edebilen, işletim ve bakım masraflarını düşüren ve tesisin yenilenmesini sağlayan tasarruf projelerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Proje maliyeti, sağlanan tasarruflar ile kendini geri ödemekte ve işletmeye genelde pozitif bir nakit akışı sağlamaktadır.

Talep Yönetimi

ENKO Birleşik Enerji Sistemleri, enerji tüketimi bulunan sistem ve ekipmanların işletme ve bakım masraflarını azaltacak projelerin belirlenmesi ve uygulanmasında sizinle işbirliği yapmaktadır. Ayrıca sistem ve mevzuat açısından sağlanabilecek indirimler konusunda da size yardımcı olacağız. Müşteriler için oluşturulan projeler şunlardır:

  • Ekipman Verimliliği – Ekipman yenilenmesi, sistem parçalarının modernizasyonu, geri kazanım ekipmanları
  • İşletme Verimliliği – İşletme prosedürleri modifikasyonu, kontrol üniteleri, kontrol sistemi iyileştirilmesi, bakım prosedürlerinin düzenlenmesi
  • Yük Yönetimi – Yakıt değişimi, çift yakıt kullanımı, işletme programı modifikasyonları, dönüştürülmüş enerji depolanması
  • Proses Üretkenliği – Üretim akışı iyileştirilmesi, kapasite darboğazlarının azaltılması, üretim hattının hızlandırılması, yeni proses teknolojisi.